Días
Horas
Minutos

A CAPELA DE SAN ROQUE

D. Vicente Quiroga Méndez, estivo casado de primeiras nupcias con Doña Teresa Bermúdez Pimentel Sotomayor, sen descendencia, e de segundas nupcias con Doña Juana de la Maza Somoza, de cuxo matrimonio naceu o seu fillo e sucesor D. Roque Quiroga de la Maza, este tiña 10 anos cando morreu o seu pai. D. Vicente foi un gran valedor de San Roque, a él se debe o corpo da capela, como a coñecemos hoxe.

A capela, solo era o que hoxe é o presbiterio, o altar e pouco máis. D. Vicente, esperaba recibir cartos de Perú dun parente que desexaba invertir nunga obra pía e D. Vicente decidiu que eses cartos fosen para a ampliación da capela, deixando dentro da mesma, o que era a anterior.

O seu sogro D. José de la Maza, natural de Cambados, como facultado de D. Vicente Quiroga, xa defunto, recibidos os cartos do Perú contratou a ampliación da capela.
Foi o 21 de agosto de 1812 cando D. José de la Maza, contrataba ao mestre de carpintería Benito Cousiño e ao mestre de cantería Manuel Ricoy, para que comezaran as obras do cuerpo da capela. (Deixando constancia nun contrato notarial) Coa condición de que a obra quedase finalizada no mes de maio de 1813.

D. José de la Maza, era amigo de D. Norberto Velázquez Moreno, quen quedou facultado para entregar cartos a proporción da obra en efectivo aos contratados, que D. Norberto entregarías os recibos de ditos pagos ao Sr. De la Maza.

A Diócese de Tui, prohibiu a celebración do culto por San Roque, debido ao pequena que era a capela; ante o xentío que viña a San Roque. D. Vicente Quiroga Méndez, tivo un pleito coa Diócese para subsanar ditos inconvenientes. Posiblemente esta foi a razón da súa ampliación.

As imaxes: A Virxe de Guadalupe, no Altar Maior.

Antonio Méndez, creou esta advocación nunha granxa en A Lama (Trasmaño), dita capela non tivo culto por estar nunha zona montañosa.

En 1722 Doña Andrea Méndez diríxese ao Bispo de Tui para que esta fundación quede ligada á historia de San Roque, pasando dita imaxe á primitiva capela.

Procesión de San Roque en Vigo
Romería de San Roque. Músicos delante de la capilla en 1925. Información de Facebook Recuerdavigo Foto propiedad de Ruth Matilda Anderson.

Músicos díante da capela en 1925. Foto propiedade de Ruth Matilda Anderson.

A imaxe de San Sebastián no Altar Maior

D. Gonzalo, casou en segundas nupcias con Doña María Quirós de Sotomayor e fundou a casa de Miraflores-Sárdoma, na que se perpetúa o apelido Quirós.

D. Gonzalo Méndez de Sotomayor, o fillo de máis idade, foi o primeiro en elixir no maiorazgo de de Artur Vázquez e preferiu bens: Casa dentro das murallas de Vigo con capela adicada a San Sebastián, na falda do Castro. De ahí ven o nombre de Cuartel de San Sebastián (derruido para construir o Concello de Vigo).

En 1719 os invasores ingleses, contrarios ao culto católico asediaron a praza forte do Castro e acabaron coa capela.

A imaxe de San Sebastián pasou a venerarse na ermida de San Roque, para a que D. Gonzalo dispuso a celebración dunha misa cantada, que aínda se celebraba entre os años 1821 e 1889.